EL NOSTRE ENTORN

TOT SOBRE EL NOSTRE
ENTORN DE TREBALL

sost

SOSTENIBILITAT

El grup Germans Boada creu fermament en un model de desenvolupament sostenible i
respectuós amb l’entorn. 

rsc

RESPONSABILITAT
SOCIAL

Germans Boada aposta decididament per impulsar un desenvolupament sostenible, equilibrat i socialment just.

entorn

ENTORN DE TREBALL

Germans Boada és una empresa  fundada el 1951, que és fidel a uns orígens i a una identitat pròpia i treballa per preservar un valuós llegat empresarial.